Priser

Vi påbegynder enhver sag med en gennemgang af sagens kompleksitet, hvorefter vi giver et overslag på tidsforbruget.

 

Vi kan oplyse følgende priser på ydelser, som gennemføres efter en fast pris, forudsat at sagen forløber som en standard sag. Tinglysningsafgifter og andre gebyrer er ikke inkluderet. 

Testamente
3.500 kr. 

Ægtepagt inkl. tinglysning
4.000 kr. 

Bodelingsoverenskomst inkl. tinglysning af overdragelse af en ejendom
8.000 kr. 

Køb af bolig gennem ejendomsmægler, rådgivning og tinglysning
7.000 kr. 

Oprettelse af selskaber
7.000 kr. 

Behandling af dødsbo
Vi afholder et møde, hvor vi gennemgår omfanget, hvorefter vi vil give et overslag.

Øvrige sager 
Vi afholder et møde, hvor vi gennemgår omfanget, hvorefter vi vil give et overslag. Salær vil altid blive fastsat udfra den konkrete sag, dens kompleksitet og omfang, og den medgåede tid. 

Der kan søges fri proces til visse sager, ligesom man kan have en retshjælpsdækning i sin indboforsikring. Vi vejleder om, og søger såvel fri proces som retshjælpsdækning for klienten.